Her er omtale av de mest kjente filosofier og deres virke og tanker; Heraklit, Konfusius, Phytagoras,  Decartes, Platon, Burke, Kirkegaard, Marx m.fl. Sammen med et hundretalls kanskje mindre kjente, men ofte like viktige tenkere, gir det en samlet og inspirerende samlet fremstilling av filosofiens utvikling og historie.

 

Den store filosofiboka er skrevet i et enkelt språk og er full av fyldige forklaringer og informative tidslinjer. Med enkle fremstillinger av kompliserte teorier, minneverdige sitater og artige illustrasjoner leker boka med våre tanker og oppfatninger. Enten en er en engasjert student, liker å lære nye ting eller funderer over livets store spørsmål,  vil en her finne omtaler av fascinerende personer og deres ideer, og stimulerende stoff til ettertanke.